Studio Theolin
A design studio specialising in events and experiences promoting human interaction and serendipitous moments.
P4192795.JPG

ARWIDSSON TALKS

ARWIDSSON TALKS 2018
CONFERENCE

PRODUCTION
MANAGEMENT
DESIGN


P4192795.JPG

Working as Veronica Hejdelind's right hand, we co-programmed, produced and designed a one-day conference hosted at the Modern Museum in Stockholm.

Client: Arwidssonstiftelsen
Production Management: Studio Theolin
Graphic Design: Parasol Projects
Scenography: Ulla Kassius & Moa Möller
Film: Studio Smash
Photography: Maria Rosenlöf & Jenny Theolin

 
AT_Collected_Title.jpg

Arwidsson Talks is an international and interdisciplinary conference exploring innovative urban planning and sustainable development.

It brings together researchers, policy makers, officials, architects, artists, builders, real estate developers and politicians to push forward thinking on how to create inclusive, healthy and happy cities for all.

Our aim is to present best practices and visions, to provoke discussion and encourage collaboration between disciplines within the field of urban development.

On April 18th 2018 we invited 7 speakers to give international perspectives and context to some of the most challenging issues in the field of urban development and planning in Sweden today. 

AT_Collected_Speakers.jpg

When The Arwidsson Foundation lauched Arwidsson Talks, our platform for seminars and conferences, Studio Theolin provided the perfect combination of creativity, energy and professionalism needed. Without Jenny’s supportive, positive and great know-how the event wouldn’t have been the success it was. Studio Theolin is inspiring, trustworthy and a true joy to work with.
— Veronica Hejdelind, The Arwidsson Foundation

P4192800.JPG
 
AT_Logo_black.png

09:00 – VÄLKOMNA OCH INTRODUKTION

09:15 – BOSTAD ÅT ALLA
Leilani Farha, FN:s särskilda rapportör för rätten till bostad, ger oss en bild av den nu nästan epidemiska bostadskrisen som sveper över världens städer, dess orsaker och konsekvenser. Den svenska bostadsbristen sätts i ett internationellt sammanhang.

10:15 – BARN OCH STADSPLANERING
Felicitas zu Dohna, forskare vid ARUP:s avdelning för framtid och innovation presenterar rapporten Cities Alive: Designing for urban childhoods om barnperspektiv i stadsplaneringen.

11:15 – STADEN VÅRT VARDAGSRUM
Eik Bjerregaard, projektchef på danska COBE arkitekter presenterar utifrån en rad projekt Köpenhamns progressiva inkluderande och aktiverande stadsutveckling med särskilt fokus på hur man arbetat för att inkludera barns rätt till staden.

12:00 – LUNCH

13:00 – ELEMENTS
Videoverk av Davide Rapp

13:35 – LIVING SERVICES - DIGITALISERINGENS TREDJE FAS
Sofia Pörner, från Fjord, presenterar de förmodade effekterna av Living Services på framförallt bostäder, infrastruktur och stadsutveckling.

14.20 – FIKA

14:50 – SOCIALT HÅLLBAR FASTIGHETSUTVECKLING
Martin Blake, vice vd för Daniel Corporation, berättar om omvandlingen av Torontos miljonprogramsområde Regent Park, med fokus på företagets sociala engagemang i området och affärsmodellen som utvecklats för att göra det möjligt. Regent Park bar många likheter med Sveriges miljonprogramsområden. Vad kan Sveriges kommuner lära av Toronto?

15:50 – UDDEVALLA INSPIRERAT AV TORONTO
Carina Johansson, samhällsbyggnadschef i Uddevalla kommun delar med sig av sina intryck från besöket i Regent Park, och talar om vad Uddevalla inspirerats och lärt sig av studiebesöket.

15.50 – ARKITEKTUR SOM VERKTYG
Jan Liesegang är en av grundaren av de nyskapande arkitektkollektivet Ramblabor Berlin. Han presenterar deras arbetsmetoder i stadsutvecklingsprojekt som alltid inkluderar de boende och flera olika yrkesgrupper. Styrkan i ett kollektivt arbetssätt skapar nya inkluderande platser i städerna.


PHOTOS


P4182759.JPG

Photos: Jenny Theolin

Photos: Maria Rosenlöf


Are you an individual or a brand in need for event management, production or design?

If you enjoyed this case study, have a look at Design Sweden 60 we designed and produced.

For more information, send me an email and I will tell you all about this event, or chat to you about yours!

/ Jenny Theolin