Studio Theolin
A design studio specialising in events and experiences promoting human interaction and serendipitous moments.
alla11.jpg

blog

mer funk!

Funk_logga_färg.gif

Tillsammans med Lisa Idering, Mikael Tillman, Sara Möndell, Johan Theolin och Annika Lindqvist har jag tagit initiativet till det som kommer lanseras som Funk. 

Funk står för att alla människor har en funktion och given plats; i skolan, i arbetslivet och föreningslivet. Så är det inte för närmare 1,8 miljoner svenskar som har någon form av funktionsvariation. 

Funk är en idédriven organisation, en katalysator för hjälpande projekt. Vi finns för att alla inte har en plats i samhället, det vill vi ändra på! Vi vill se ett samhälle där vi öppnar upp ögonen för den fantastiska källa av kunskap, inspiration och idéer som människor med en funktionsvariation har och kan bidra med.

Vi vill se ett samhälle där vi öppnar upp ögonen för den fantastiska källa av kunskap, inspiration och idéer som funkisar har och kan bidra med. Och med Funkisar menar vi alla människor med någon form av kognitiv funktionsvariation. Det kan exempelvis vara inom Autism, Asperger, Downs, Williams Syndrom mm. Eller så har man inte fått någon diagnos alls men ändå lever med ett visst behov av stöd i sin vardag. 

Funk följer inte mönstret. Vi är en idédriven organisation och en katalysator för hjälpande projekt. Det som förenar oss är viljan att förändra och att göra världen mer rättvis för alla Funkisar.

Men vi behöver hjälp! Vi behöver kloka, roliga, härliga människor som delar vår bild på ett öppet och bra samhälle. Så sitter du på kunskap eller resurser och vill hjälpa till så maila mig. Vi behöver verkligen all hjälp vi kan få!

Ta kontakt och sprid gärna!